ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΚΟΥΖΙΝΑ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στρατηγικές ανάπτυξης, για κάθε είδους επιχείρηση σίτισης. Στην συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται, εστιατόρια, μπαρ, χώροι εκδηλώσεων αλλά και συνεδριακά κέντρα είτε αυτά ανήκουν σε μια ξενοδοχειακή μονάδα είτε δουλεύουν ανεξάρτητα. Αναφέρουμε ενδεικτικά μέρος των καθηκόντων και των δεσμεύσεων μας:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό των επισιτιστικών τμημάτων (αποθηκευτικοί χώροι, κουζίνα, μπαρ κ.α.)
 • Σχεδιασμός εγχειριδίου πολιτικής και διαδικασιών του τμήματος.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προϋπολογισμού επισιτιστικών τμημάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή των reports των οικονομικών. Σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση μπορούμε να έχουμε στη διάθεση μας έγκυρα οικονομικά στοιχεία, με τα οποία ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ εκ των αποτελεσμάτων, σχεδιάζουμε & αποφασίζουμε τις διορθωτικές πράξεις, όπου αυτό παιτείται.
 • Αξιολόγηση και προτάσεις για τον σχεδιασμό καρτών ανά τμήμα. Προτείνουμε σύγχρονους τρόπους παρουσίασης των προϊόντων και των υπηρεσιών. Παρουσιάζουμε προτάσεις για τις κάρτες του εστιατορίου, του μπαρ, του room service αλλά και του μίνι μπαρ σε περίπτωση που επιθυμούμε να το βάλουμε ως επιπλέον υπηρεσία στους ακριβούς τύπους δωματίων.
 • Σχεδιασμός και κοστολόγηση πρωινού. Προτείνουμε μια άλλη φιλοσοφία στην παροχή πρωινού με βάση την Μεσογειακή κουζίνα και με αγνά υλικά. Κοστολογημένος πίνακας εβδομαδιαίου πρωινού με πινελιές που θα το εναλλάσσουν και θα το κάνουν πιο ελκυστικό.
 • Κοστολόγηση όλων των καρτών και όλων των πακέτων προσφορών, με συγκεκριμένα Standard Recipes ώστε να έχουμε μια αναλυτική εικόνα κόστους ανά τρόφιμο, ανά ποτό σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην ξεφεύγουμε κοστολογικά στο τελικό κόστος λειτουργίας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας παραγγελιών ανά τμήμα.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ετήσιων απογραφών σε εξοπλισμό, σε τρόφιμα και ποτά.
 • Σχεδιασμός διαδικασίας ελέγχου φθοράς εξοπλισμού, τροφίμων και ποτών.
 • Θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών τιμολογιακού ελέγχου προμηθευτών, αξιολόγηση τιμών και επαναδιαπραγμάτευση όπου αυτό χρειάζεται για εξοικονόμηση πόρων.
 • Θέσπιση διαδικασιών service με συνεχή εκπαίδευση στις τεχνικές και την επικοινωνία, για όλο το προσωπικό.
 • Προωθητικές ενέργειες για αύξηση του ημερήσιου τζίρου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από την Διεύθυνση της Εταιρείας μας για το σύνολο των υπηρεσιών που αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε. Δεσμευόμαστε με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους αλλά και με ανάπτυξη ποιοτικών χαρακτηριστικών, είτε αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων και του εξοπλισμού.