Ανεύρεση & Εκπαίδευση Προσωπικού

Επενδύοντας στην ανεύρεση φιλόδοξων ομάδων οι οποίες θα στελεχώσουν τα τμήματα των καταλυμάτων και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση μιας ΝΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, έτσι επενδύουμε άμεσα στην αύξηση του τζίρου αλλά και του ποσοστού ικανοποίησης των πελατών.

Βασικό μας μέλημα είναι η εύρεση συνεργατών οι οποίοι είναι βασισμένοι σε συγκεκριμένα περιγραφικά καθήκοντα για την εκάστοτε θέση. Το πλέον σημαντικό όμως είναι η συνεχής παρακολούθηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του κάθε εργαζομένου, ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα έχει την εξέλιξη την οποία επιθυμεί και ότι μπορεί με αξιοκρατικά κριτήρια να βρίσκεται κοντά μας για αρκετά χρόνια.

Σε κάθε μας συνεργασία εστιάζουμε συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και δεσμευόμαστε για μια σειρά πολύ σημαντικών θεμάτων όπως:

 • Σχεδιασμός εγχειριδίου πολιτικής και διαδικασιών τμημάτων. Κανόνες αλλά και standards τα οποία πρέπει να τηρεί το προσωπικό σε καθημερινή βάση.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού εργασίας.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή standards παραγωγικότητας.
 • Αναγνώριση αναγκών στελέχωσης επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός οργανογράμματος.
 • Σχεδιασμός και περιγραφή εργασίας για κάθε μια θέση που προβλέπεται.
 • Συμβουλευτικές προτάσεις για την μισθοδοσία, τις συμβάσεις αλλά και τις διαδικασίες πρόσληψης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προϋπολογισμού μισθοδοσίας.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή reports οικονομικών. Σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση μπορούμε να έχουμε στη διάθεση μας έγκυρα οικονομικά στοιχεία, έτσι ο ιδιοκτήτης έτσι έχει την ευκαιρία να τα λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και μαζί να σχεδιάζουμε – αποφασίζουμε διορθωτικές πράξεις όπου απαιτείται.
 • Μηνιαία μισθοδοσία.
 • Στελέχωση της επιχείρησης με τα κατάλληλα άτομα.
 • Εκπαίδευση συνεχής σε όλα τα τμήματα πάνω στις διαδικασίες, στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών, πριν την έναρξη της σαιζόν αλλά και κατά την διάρκεια αυτής.
 • Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης για κάθε τμήμα. Ο εργαζόμενος έτσι αναγνωρίζει πλέον στην επιχείρηση την προσπάθεια της να καταρτίσει τους εργαζομένους και να τους δώσει κίνητρα για μελλοντική εξέλιξη.

Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικοί τομείς του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τους οποίους δεσμευόμαστε με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στόχος είναι η δημιουργία ομάδων οι οποίες εργάζονται με συγκεκριμένους κανόνες, γνωρίζουν αναλυτικά την φιλοσοφία της επιχείρησης και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες νιώθοντας την σιγουριά ότι η επιχείρηση αξιοκρατικά τους παρακολουθεί, τους εκπαιδεύει και θα φροντίσει για την άμεση εξέλιξη όλων όσων δουλεύουν με ευσυνειδησία.